Antalya Psikolog Ofisi – Lara Psikiyatri

Ödül ve Ceza

Ödül ve Ceza

Ödül ve ceza uygulamalarının asıl amacı, kişiye kendi davranışlarının sonuçlarını deneyimleterek, duygusal ve düşünsel öz denetim yapabilme becerisi ve kendini yönetebilme yeterliliği kazandırmaktır.

Ceza ise, kişiyi hazdan yoksun bırakmayı tanımlayan her tür sınırlama ve yasaklamayı içeren yaptırımlardır. Ceza ile kişinin davranışının yarattığı sonuçlardan üzüntü ve pişmanlık duymasını amaçlanır.

Sebepsiz yere ödül ve ceza verilmemelidir. Bunun mutlaka bir amaca yönelik ve bunun yanı sıra anlamlı olması gereklidir. Kişi, hangi davranışlarının sonucunda ödüllendirileceği veya cezalandırılacağı bilmelidir.

Önemli bir diğer noktada da, ölçüsüz ve davranışla orantılı olmayan ödül-ceza uygulamalarının aksi tepki yaratabileceğidir. Örneğin, kişinin her davranışının ödüllendirilmesi ve aynı şekilde her davranışına tepki göstermek de çok yanlıştır.

Yapılan araştırmalar, ödülün öğrenme yaşantısında cezaya göre daha etkili ve kalıcı olduğunu göstermektedir.

Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

İlgili Makale Çocuk Gelişiminde Ruh Sağlığı Faktörü

Exit mobile version