Antalya Psikolog Ofisi – Lara Psikiyatri

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
AYDINLATMA BİLDİRİMİ


1.VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla UZM. DR. SUAT CAN(LARA PSİKİYATRİ) . olarak; kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz.


2.İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:
Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;
Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad soyad, TC Kimlik No, imza, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer (il/ilçe/mahalle), nüfus cüzdanı seri ve no, aile sıra no, Cilt ve sıra no, medeni hal, kimlik kayıt numaraları, veriliş nedeni/ yeri/tarihi, nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport fotokopisi, bakmakla yükümlü olunan kişiler, cinsiyet, uyruk, sgk no, vergi numarası, ruhsat fotokopisi, çalışan kartı, cinsiyet,
İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. Telefon (ev/cep), adres, e- posta adresi
Sağlık Verisi: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
Psikolojik testler ve sonuçları, değerlendirme ölçekleri (projektif ve nöropsikolojik değerlendirmeler), kullanılan ilaçlar, hastalık öyküsü, alkol ve sigara kullanımı, tanı, epikriz, anamnez, istirahat raporları, durum bildirir raporları, reçete, ilaç raporları, Aile bireyleri genetik hastalık bilgisi, laboratuvar sonuçları, doktor analiz ve yorumları, Sağlık raporları, Hamilelik durumu, sakatlık durumu
Biyometrik Veri: Avuç izi, Biyometrik ve genetik testler ve veriler
Görsel/İşitsel Veri: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.
Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet/kimlik fotokopisi/taraması
Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, fatura, cari hesap
İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
Islak İmza, e-imza, imza fotokopisi/taraması, Kimlik fotokopisi, imza sirküleri/beyannamesi
Mesleki Veriler: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur. Çalıştığı işyeri , meslek bilgisi
Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur. Okul, eğitim bilgileri, mesleki eğitimler , kişisel eğitimler.
Çalışma Verisi: Çalışılan şirket, departman ve pozisyon bilgisi, çalışma geçmişi .
Aile ve Yakını Verisi: Yakınlarının adı-soyadı, numarası, TC Kimlik numarası

Hukuki İşlem: Resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri
Diğer: İnsan Kaynakları sekmesinden yapılan başvurular için başvurulan pozisyon, başvuru yapılan merkez ve tarafınızca yüklenmesi halinde özgeçmiş, askerlik durum bilgisi,
Web sitesi: Log kayıtları, tarayıcı verileri ile oturum çerezleri


3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Siz danışanlarımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizden elde ettiğimiz kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİ AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkeme ve icra müdürlükleri kapsamında ilgili Kurum ve Kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlarla, bağlı ortaklıklarımızla, anlaşmalı hekimlerimizle, İnternet üzerinden online hizmetlerle etkin hizmet verebilmek için online hizmet birimlerine, Hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ilgili resmi makamlarla paylaşabiliyoruz.

5.YURTDIŞINA AKTARILMASI

İmzalamış olduğunuz üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi veya aldığınız vb. hizmetler doğrultusunda elde ettiğimiz kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya  açık rızanıza dayanarak belirtilen ve benzer amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

6.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, faaliyetlerimizi yürütmek,  merkezimizin meşru menfaatlerini korumak, aramızda ki mesafeli satış sözleşmesinin ifasını sağlamak, sağlık, tedavi ve tanı konulması amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle; sizden bizzat veya web sitemiz/telefon vasıtasıyla talep ettiğimiz veya  sizin bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz, e-posta vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla, sağlık hizmetlerinin ifasında ki yasal  gereklilikler çerçevesinde etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ticari/ işletme faaliyetlerimizi yürütebilmek sebebiyle, mesafeli satış sözleşmesinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda Kanun ile belirlenmiş şekilde güvenli bir biçimde toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla;  6698 sayılı Kanun’un 5/2-c; sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi, md.5/2-ç doğrultusunda hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek, md.5/2-f doğrultusunda şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde, ve faaliyet konumuz doğrultusunda 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenecektir.

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, aşağıda belirttiğimiz haklarınıza ilişkin taleplerinize  UZM. DR. SUAT CAN(LARA PSİKİYATRİ) . ‘ye yazılı olarak başvurmanız halinde; talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, UZM. DR. SUAT CAN(LARA PSİKİYATRİ) . tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVKK m.11 uyarınca;

Başvuru YöntemiBaşvuruda GerekenlerBaşvuru AdresiDiğer İstenenler
Şahsen BaşvuruŞirketimizin faaliyet gösterdiği adrese kimliğinizi doğrulayarak şahsen veya vekâletname ibraz etmek suretiyle bir vekil aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru, başvuru formu veya bir dilekçe ile de olabilir ancak ıslak imzalı olması gereklidir.UZM. DR. SUAT CANDOĞUYAKA MAH. TERMOSSOS  BULVARI TİME 2 PLAZA NO: 29/602  MURATPAŞA/ ANTALYA / TURKEYKapalı zarf ile verilecektir.  Zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.
Posta Yoluyla BaşvuruIslak imzalı başvuru formu veya dilekçeyi posta yoluyla göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Noter onaylı imza sirküsü ile başvuru vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletnamenin aslının da zarfa konulması gereklidir. UZM. DR. SUAT CANDOĞUYAKA MAH. TERMOSSOS  BULVARI TİME 2 PLAZA NO: 29/602  MURATPAŞA/ ANTALYA / TURKEYZarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.
Noter Yoluyla BaşvuruBizzat veya vekil aracılığıyla noter kanalıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruda cevabın hangi yöntemle alınmak istendiği belirtilmelidir.UZM. DR. SUAT CANDOĞUYAKA MAH. TERMOSSOS  BULVARI TİME 2 PLAZA NO: 29/602  MURATPAŞA/ ANTALYA / TURKEY
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla BaşvuruKEP adresinizden elektronik imzanızla imzalanmış  dilekçenizi göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Aksi belirtilmedikçe cevap yine KEP adresinize gönderilir.suat.can.7@hs01.kep.trKonu kısmında “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep” başlığı ile gönderiniz.
Elektronik Posta Yoluyla Başvurue-posta adresinizi şirketimize daha önce verdiyseniz bu eposta adresi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. 
drsuatcan@gmail.com
Konu kısmında “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep” başlığı ile gönderiniz.

8.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

9.BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Tarafınızdan elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Merkezimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.

Exit mobile version