Antalya Psikolog Ofisi – Lara Psikiyatri

Ergen ve Aile İlişkisi

Ergen ve Aile İlişkisi

Ergen ve Aile İlişkisinde ergenlik, ebeveyn-çocuk ilişkileri üzerinde belirgin bir etkisi olan hızlı biyolojik ve psikososyal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Ebeveynler ve ergenler sorumluluklarını yeniden düzenlemeli ve daha eşitlikçi bir ilişkiye doğru ilerlemelidir. Ebeveynler ve çocuklar arasındaki çatışmalar ergenlik döneminde daha sık ve daha yoğun hale gelse de, bu çatışmaların ilişkisel değişiklikleri müzakere etmenin bir yolu olduğu da düşünülmektedir.

Çatışma etkileşimleri sırasında ortaya çıkan kısa süreli ikili süreçler, ergen ve aile ilişkisinin gelişmesinde önemlidir. Çatışma etkileşimleri sırasında daha fazla duygusal değişkenliğe sahip olan ebeveyn-ergen çiftleri, ergenlerin gelişimsel ihtiyaçlarına yanıt olarak ilişkilerini etkili bir şekilde adapte etme ve yeniden düzenleme eğilimindedir. Bu nedenle, ebeveynler ve ergenler bir dizi olumlu ve olumsuz duygu arasında esnek bir şekilde geçiş yapabildiğinde, ergen ve aile ilişkisi çatışmaları, gelişim için uyarlanabilirdir.

Aile Yapısı ve Evlilik ( Anne-Baba) İlişkisinin Çocuğa Etkisi

Aile karmaşık bir sistemdir. Aile içinde ‘evlilik (karı-koca) ilişkileri, ‘anne-baba-çocuk’ ilişkileri ve ‘kardeş ilişkileri’ olmak üzere üç farklı ilişki biçimi vardır. Bu ilişkiler hem birbirlerinden etkilenir hem de birbirini etkiler.

Aile birliğinin devamını ve aile hayatının kalitesini belirleyen evlilik ilişkileridir. Evlilik ilişkileri, eşlerin ebeveynlik davranışını etkilediği için aile hayatında büyük öneme sahiptir. Bununla birlikte, evlilik ilişkilerinin anne-baba-çocuk ilişkisini de etkilediği düşünülmektedir.

Anne-babanın temel görevi, çocuğun duygusal, fiziksel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak, bir yandan da sağlıklı gelişimi için en iyi ortamı hazırlamaktır. Çocuk, anne ve babanın ona sunduğu kişilik ve cinsiyet modelleri ile sosyal kuralları ve ahlaki değerleri öğrenerek, karşılıklı bir etkileşim içinde büyür.

Mutlu bir evlilik ilişkisi yaşayan ve birbirlerini destekleyen anne babaların, çocuklarının ihtiyaçlarına daha duyarlı oldukları ve onlarla daha olumlu ilişkiler geliştirdikleri düşünülmektedir. Olumsuz ya da çatışmalı evlilik ilişkisine sahip anne-babalar ise, yaşadıkları gerginlik ve sıkıntılar nedeniyle çocuklarının ihtiyaçlarına karşı daha az duyarlı olabilmektedirler.

Bu bağlamda evlilik uyumsuzluğu ya da çatışmasının söz konusu olduğu durumlarda, anne babaların çocuklarıyla olumlu ilişkiler kuramayacağı ileri sürülmektedir. Bu yaklaşımın temelinde, bir ilişki sisteminde meydana gelen duyguların, diğer sisteme aktarılabileceği anlayışı yatar.

Örneğin, anne-baba-çocuk arasında yaşanan bir duygu karı-koca ilişkisini etkileyebilir. Buna göre, anne-babanın evlilik ilişkisi olumluysa, çocuklarıyla ilişkileri olumlu olacak; ilişkileri olumuzsa çocuklarıyla ilişkileri olumsuz olacaktır. Karı- koca arasında yaşanan duygular, ebeveyn-çocuk ilişkisini şu biçimlerde etkiler:

Evlilik ilişkisindeki sorunların çocuğa yöneltilmesi (günah keçisi bulma):

Evliliklerinde sorun yaşayan ve bu sorunu halledemeyen çiftler, çocukları için endişelenerek işbirliğine gider ve çocuklarının sorunlarıyla uğraşmaya başlar. Adeta aralarında anlaşma sağlamanın bir yolu olarak çocuklarının sorunlarına odaklanırlar. Çocuğu aşırı koruyucu ya da suçlayıcı şekilde davranırlar. Çocuğun yanlışlarına ya da davranış problemlerine odaklanma, anne-babayı evlilik ilişkisindeki çatışmadan uzaklaştırır. Bu süreç evlilik ilişkisindeki gerginliği azaltırken, çocuğun psiko sosyal gelişimini olumsuz yönde etkiler. Çocuğun bu sürece katkısı, anne-babasını evlilik problemi tehdidinden uzaklaştırmak amacıyla, problem davranış sergilemek ya da var olan problemi arttırmak şeklinde olur.

Çocuğun anne-babasının model oluşturduğu davranışları öğrenmesi:

Çocuklar çok sevdikleri ve önemli gördükleri anne-babalarının davranışlarını model olarak öğrenirler. Anne-babalarını gözleyerek, insanların birbirleriyle anlaşma yollarını öğrenirler. Yapılan çalışmalarda, uyumlu bir evlilik ilişkisi içindeki çiftlerin sıcaklık ve özen içinde oldukları; çatışmalı bir evlilik ilişkisi içindeki çiftlerin ise sıcaklıktan yoksun ve düşmanca sayılabilecek tavırlar içinde oldukları görülmüştür. Model alarak öğrenmenin iki yolu vardır: Çocuk anne-babayı model alarak, onların davranışları ile ilgili bilgi kazanır: Eğer anne-babalar, çatışma esnasında birbirlerine düşmanca ve saldırganca davranıyorlarsa, çocuk (yaşına uygun şekilde) saldırganlığı, anlaşmazlıkların çözümünde kabul edilebilir bir yol olarak öğrenir.

Çatışmalı ortamlarda saldırgan olmayı öğrenen çocuklar, kendilerinden daha büyük ve daha güçlü gördükleri anne-babalarına karşı saldırgan olmayabilirler, fakat bunun yerine akranlarına veya kendinden küçük çocuklara karşı saldırganca davranabilirler. Model alma, çocuğun davranışları üzerindeki baskıyı kaldırıcı özelliğe sahiptir: Çocukların, anne-babalarının saldırgan davranışlarını gözlemesi, onların da saldırgan olmalarına izin verildiği duygusunu yaratabilir. Temelde anne-babasının davranışlarını model alan çocuklar, saldırganlığı “kabul edilebilir” bir kalıp olarak algılayabilirler. Bu noktada saldırgan olma eğilimi olan çocuklar, özellikle daha saldırgan hale gelebilirler. Çocuklar anne-babalarının bu türden davranışlarına ne kadar çok şahit olurlarsa, bu davranışları öğrenme ve saldırganca davranışların pekişme oranı o kadar artar.

Evlilik uyumsuzluğunun, anne-babanın çocuk yetiştirme biçimini etkilemesi:

Evlilik uyumsuzluğu yaşayan anne-babaların daha az tutarlı bir disiplin kurdukları öne sürülmektedir. Anne-babaların çocuklarla ilgili kararlarda anlaşmazlık içinde olmaları, farklı davranışlara neden olabilir. Evlilik stresinden kaynaklandığı düşünülen bu durum disiplinde tutarsızlığa neden olur. Bu tutarsızlık da çocuklarıyla ilişkilerinde sorunlara neden olur.

Evlilik ilişkisinde ve anne-baba-çocuk üçlüsünde yaşanan problemlerin stres oluşturması:

Evlilik ve anne-baba-çocuk ilişkisinin birbirini üç şekilde etkilediği öne sürülmektedir.Karı-koca arasında yaşanan sorunlar, ebeveyn-çocuk ilişkisini etkiler. Stres altındaki ebeveynin duygusal olarak, çocuğun ihtiyaç ve arzularını duyarlı bir şekilde karşılayacak durumda olmadığı düşünülür. Bu bağlamda anne-babalarından yeterince ilgi ve sevgi alamayan çocuklarda problem davranışlar gözlenebilir. Ebeveyn-çocuk ilişkisinde yaşanan sorunların, karı-koca ilişkisini etkilediği yönündedir. Eğer çocuk, anne-babası için endişe kaynağı ise ya da özel dikkat ve bakım gerektiriyorsa bu olumsuz etkinin arttığı düşünülmektedir.

Bu durum, aile rutinini bozmakta, anne-babaların birbirlerine ayırdıkları zamanı azaltmakta ve maddi-manevi tükenmeye neden olmaktadır. Ne evlilik ne de ebeveyn-çocuk ilişkisinden kaynaklanmayan, ancak bütün aileyi strese sokabilen zorluklardan kaynaklanan problemler yaşanabilmektedir. Örneğin, aile üyelerinden birinin uzun süren ve ciddi bir hastalığa yakalanmış olması, ebeveynlerin işsiz kalması gibi yaşam olayları tüm aileyi etkileyerek ilişkilerde gerginliğe neden olabilir. Bu durumda hem ebeveyn çocuk ilişkisinde hem de eşlerin evlilik ilişkisinde çatışmalar yaşanabilmektedir.

Ergen ve Aile İlişkileri

Ergen ve aile ilişkisi, ergenler için en önemli ilişkiler arasındadır. Ergen ve Aile ilişkisinde, ergenlik dönemi; psikolojik, sosyal ve fiziksel değişimlerin bir arada yaşandığı, çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, hızlı bir büyüme, gelişme ve olgunlaşmanın olduğu, gelecekteki yaşantıyı belirleyen çok özel bir yaşam – yaş evresi dönemidir. 12-18 yaş arası bu dönem yaşamın en zor ve karmaşık dönemidir.

Ana – Baba ve Ailelerin ergenlik dönemi ile baş etme hazırlıklarına erken başlaması, çocukları ve kendileri için en iyi yoldur. Bebeklik döneminden itibaren sağlıklı, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı, tutarlı ilişkiyle yetişen gençlerde ergenlik daha rahat yaşanır.

Bunun için aile kurumunun da temel gereksinimleri bulunmaktadır.

Ailenin Temel Gereksinimleri Nelerdir?

1.Değerli olma duygusu:

2. Güvende olma duygusu:

3.Yakınlık ve dayanışma duygusu:

4.Sorumluluk duygusu:

5.Zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenme:

6.Mutluluk ve kendisini gerçekleştirme ortamı:

7.Sağlıklı manevi yaşamın temellerini oluşturma ortamı:

ERGEN-EBEVEYN İLİŞKİSİ VE AİLEYE YAKLAŞIM ÖNERİLERİ

Sevginizi Gösterin

İletişim Kurun

İletişim Kurarken

Sorunlara Yaklaşırken

Tutarlı ve adaletli disiplin uygulamak, istikrarlı bir aile atmosferi oluşturmak, disiplin uygularken

Denetlerken

Ancak her şeye rağmen siz yine de bazı sorunlarla başa çıkamıyorsanız ve ilişkinizin zarar görmeye devam ettiğini hissediyorsanız, lütfen profesyonel bir destek alınız.

Kardeş Kıskançlığı

Kıskançlık en basit tabiriyle çok sevilen birinin paylaşılamama halidir.

Doğal, evrensel ve ancak kişiyi son derece rahatsız ve mutsuz eden bir duygudur. İçgüdüsel biçimde yaşamımızın her hangi bir döneminde görülebilir. Önemli olan ne boyutta yaşandığıdır.

Bununla birlikte en fazla çocukluk çağında yaşanabilmektedir. Kıskançlığın ilk ortaya çıkışı sıklıkla iki yaş dönemidir. Özellikle küçük çocuklarda yeni doğan kardeşi kıskanma kimi zaman yaşamı etkileyecek ve davranış bozukluğuna neden olacak derecede yoğun yaşanabilen bir duygu olabilmekte ve yardım gerektiren bir hal alabilmektedir.Sevilmediği düşüncesiyle çocuklarda şu gibi durum ve sorunlar gelişebilir:

Sizin çocuğunuzun da baş edemediğiniz ve artık yardım gerektiren bir halde kıskançlıkları oluyorsa vakit kaybetmeden profesyonel bir yardım almanız önerilir.

Ergen ve Evebeyn İlişkisi

Ergenlik dönemi; psikolojik, sosyal ve fiziksel değişimlerin bir arada yaşandığı, çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, hızlı bir büyüme, gelişme ve olgunlaşmanın olduğu, gelecekteki yaşantıyı belirleyen çok özel bir yaşam – yaş evresi dönemidir. 12-18 yaş arası bu dönem yaşamın en zor ve karmaşık dönemidir. Çocuk bedenindeki fiziksel değişime uyum sağlamaya, kabullenmeye çalışırken duygusal birçok çalkantı da yaşar. Ergenlik döneminde bedendeki hızlı büyüme ve değişim duygu, davranış ve tutumlarda da değişikliklere neden olur. Ergenlerde görülen başlıca davranış ve tutum değişiklikleri; yalnızlık isteği, çalışma isteksizliği, dengesizlikler, can sıkıntısı, huzursuzluk, toplumsal zıtlık, otoriteye karşı direniş, kendine güvensizlik, aşırı çekingenlik, dikkatsizlik, dağınıklık… gibi şekillerde olabilmektedir.

Ana – Baba ve Ailelerin ergenlik dönemi ile baş etme hazırlıklarına erken başlaması, çocukları ve kendileri için en iyi yoldur. Bebeklik döneminden itibaren sağlıklı, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı, tutarlı ilişkiyle yetişen gençlerde ergenlik daha rahat yaşanır. Her aile sağlıklı ve başarılı çocuklar yetiştirmek ister. Çocuklarına mümkün olduğunca iyi bir gelecek sağlamak, onları iyi okullarda okutmak gibi… Ancak çocuğun sağlıklı bir kişiliği nasıl geliştireceği üzerinde düşünülmesi gereken çok mühim konudur. Sağlıklı bir kişilik ve mutlu bireylerin yetişmesi için sağlıklı bir aile yapısı ve ilişkiler sağlanabilmesi şarttır.

Bunun için aile kurumunun da temel gereksinimleri bulunmaktadır.

Ailenin Temel Gereksinimleri Nelerdir?

1.Değerli olma duygusu:

Aile içindeki etkileşim çocukları “ben değerliyim” ya da “değersizim” duygusuna götürür. ”Ben değerliyim” duygusunu aile içinde elde eden birey kendisini kanıtlamak için aşırı davranışlarda bulunmaya gerek duymayacaktır. Bu gereksinim aile içinde yerine getirilmezse çocuk sağlıksız yollarla bu duyguyu elde etmeye çalışır.

Örneğin: Ergenlik çağındaki erkek çocukların çete kurarak çoğu kez ölümle sonuçlanan çatışmaları, kızların internet ortamı içinde hiç görmedikleri halde konuşmayı sürdürdükleri şahsın onlara “ne kadar özel ve güzel” olduklarını söyleyen sözleri ile kanıp, ilişkiye girmeleri vb. gibi durumlar kendilerini önemli görmeyen aile ortamlarına bir tepki olarak yorumlanabilir.

2. Güvende olma duygusu:

İnsanlar kendilerinin aile içinde emniyette olduğu, dışarıdaki tehlikeli olayların aile içine girmeyeceği duygusuna sahip olmak ister. Bu duygu da aile içinde kazanılması gereken bir duygudur. Kendisini güven içinde bulmayan çocuk ailenin dışında bir yere yönelerek aile ile olan bağlarını koparabilir. Bu konuda unutulmaması gereken çocuğun ev içinde ne kadar güven altında olduğudur.

Özellikle şiddete maruz kalma, ebeveynlerinin birinin diğerine uyguladığı şiddet, TV, aşırı şiddete yönelik haber vb. programlar, çocuk ve gençleri özendirecek, yaşına uygun olmayan magazin programları, sağlıksız ve kontrolsüz internet kullanımının yaratabileceği tehlikeler vb. çocuklar ve gençler için evin güvenliğini bozacak etkenler arasındaki başlıcalarıdır.

3.Yakınlık ve dayanışma duygusu:

Aile içinde temel güven gibi dayanışma da varsa, bireyin aile dışında karşılaştığı stres oluşturan olumsuz olaylar, birey için çok da yıkıcı olmaz. Güven ve dayanışma duygusunun yaşandığı aile içinde yetişen, yaşayan birey dış dünyanın yaratmış olduğu sıkıntı ve kaygılarından kendisini koruyabilir. Eğer aile içinde güven ve dayanışma sağlanmamışsa, bu bireyler yoğun stres ve gerginlik yaşarlar. Bu kişiler kendilerine dahi güvenemezler. Dolayısıyla çevresinde yakın ilişkiler kuramazlar.

4.Sorumluluk duygusu:

Sorumluluk duygusu gelişimi aile sistemi içinde başlar. Anne ve babalar davranış ve sözleri ile sorumluluk duygusunu ifade ederler. Aile içinde sadece anne baba değil herkes sorumluluk paylaşmalıdır. Elbette ki çocuklara yaşları oranında sorumluluk verilmelidir. Sorumluluk erken çocukluk döneminden başlayarak çocuğun yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun görevler vermekle başlar.

Tüm sorumluluğu kendi üzerine alan, çocuğunu sorumluluktan kurtaran anne ve babalar kendi yaşamını biçimlendirmekte zorlanan sürekli başkalarının yönetiminde olmaya yönelik bireyler yetiştirirler. Bu tür tutumlar sonucunda yetişmiş bireyler yaşamlarında yer alan olaylardan da sürekli başkalarını sorumlu tutarlar.

5.Zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenme:

Çocuğa her şey hazır verilmemelidir. Çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel dönem göz önünde bulundurularak çocuk kendi sorunları ile baş başa bırakılabilmelidir. Bu yaklaşım çocukların sorunlarla mücadele ederek, uğraşmasına olanak vermek, kendisine güvenli, sorun çözme becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri için gereklidir. Karşılaştığı her zorluğa aşırı yardım eden ana babaların çocukları sürekli başkalarına muhtaç, kendilerine güvensiz olur. Böyle kişiler yetenek becerilerini keşfedemezler.

6.Mutluluk ve kendisini gerçekleştirme ortamı:

Aile ortamı bir mutluluk ortamıdır. Şimdiye kadar anlatılan gereksinimlerin karşılanması mutlu olmayı getirir. Evde değerli olduğu duygusunu tadan birey mutlu olur ve yaptığı şeylerden doyum alır, kendini gerçekleştirme olanağı bulur. Evdeki bireylerden birinin bir konudaki mutsuzluğu diğer bireyleri de etkilemekte ve aile mutluluğunu engellemektedir.

7.Sağlıklı manevi yaşamın temellerini oluşturma ortamı:

Çok katı disiplin ve kurallar altında yetiştirilmiş çocuk sürekli yargılanacağı, cezalandırılacağı korkusunu yaşar. Kendi yaşantı ve deneyimlerini zenginleştirecek iç ve dış dünyasını araştırıp keşfedeceği yerine körü körüne itaati, kendi düşünce ve duygularından utanmayı öğrenir. Sağlıklı sınırlar, kararında kurallar ve manevi yaşam ailenin çocuğuna verebileceği en önemli süreçlerdendir. Sağlıklı bir manevi temeli olan insanlar kendisi ile barışık, insan ilişkileri güçlü ve olumlu, kendine ve diğerlerine saygısı olan bireyler olarak yetişirler.

ERGEN-EBEVEYN İLİŞKİSİ VE AİLEYE YAKLAŞIM ÖNERİLERİ

Sevginizi Gösterin

Anlamı bilinen ve yerinde kullanılan “sevgi” ilaç gibidir ve gerçekten birçok sorunun çözümünde çok etkilidir. Sevgi ve güven besin gibi, su ve hava gibi temel ihtiyaçlardan birisidir. Çocuk ve gencin sağlıklı gelişimindeki en temel şeyler de yine sevgi ve güvendir. Sevginizi Gösterirken sevginizi gizlemeyin ancak severken de boğmayın, sevgi şeffaf olmalıdır. “İçinden sevmek” şeklinde bir sevgi türü yoktur. Sevginin ön şartlı ve koşullu olmaz Sevgi şartsız olduğu zaman anlam taşır. Sevginin en anlamlı ifadelerinden birisi hoşgörüdür. Gencin kendisini tanıyıp, yeteneklerini geliştirmesine yardım eder.

İletişim Kurun

İletişimsadece konuşmak değildir. İletişim aynı zamanda; Neyi, Ne zaman, Nerede, Nasıl, söyleyeceğini bilmektir. Akıcı bir dille ve karşınızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek, dikkati yoğunlaştırabilmek vekarşınızdaki kişinin verilen mesajı anlayıp anlamadığını kontrol edebilmektir. Olayları basite indirgeyerek sunabilmektir.

İLETİŞİM KURARKEN

Ergen ve Aile ilişkilerinde Etkili İletişim İçin Neler Gereklidir?

Sorunlara Yaklaşırken

Tutarlı ve adaletli disiplin uygulamak, istikrarlı bir aile atmosferi oluşturmak, disiplin uygularken

Denetlerken

Ancak her şeye rağmen siz yine de bazı sorunlarla başa çıkamıyorsanız ve ilişkinizin zarar görmeye devam ettiğini hissediyorsanız, lütfen profesyonel bir destek alınız.

Aile içi İlişkilerde Rol Karmaşası

Kişiler kurdukları evlilik bağı ile birlikte karşı birey için eş rolünü de kabul etmiş sayılırlar. Ancak bu rollerin hangi sorumluluklara sahip olduğu değişkenlik göstermektedir. Rol karmaşası olarak kast edilen durum erkek ya da kadın rolünün, mevcut evlilikte madde madde hangi görevleri yapması gerektiğini tanımlamak değildir.

Sık görülen problemlerin başında; evli bireylerin anne ya da babalarının evlenmiş olan çocuğunun erişkin bir birey olduğu gerçeğini göz ardı ederek, kişinin ve eşinin halen bir çocuk olduğu düşüncesi ile davranmaya devam etmeleri, sonucunda da çocuğu ile evlenen bireyin de bu rolü kabul etmesini beklemeleri söylenebilir.

Bir diğer rol karmaşası da; annelerin erkek çocuklarına ya da babaların kız çocuklarına (doğum sonrasında) yoğun sevgi adı altında neredeyse eş rolüne yükseltecek kadar yakın ve imtiyazlı davranır halleridir. Bu durum çocuğun ruhsal gelişimi açısından da istenmeyen bir durumdur. Ayrıca büyükanne ve büyükbabaların torunlarının, babası ya da annesi değil nine ya da dedesi olduğu gerçeği de unutulmamalıdır. Ayrıca kendi ismini koydukları torunlarına karşı aşırı koruyucu kollayıcı ve kural tanımaz bir biçimde müsamahalı davranmaları da büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Ergen ve aile ilişkisi içinde gereken doğru rol tanımlaması aşağıdaki gibidir:

Anne: Çocuğa karşı ilgi ve sevgide babaya göre bir adım daha yakın, evin gereken düzeninden birinci derece de sorumlu kişi

Baba: Kural koyucu, yönetici

Çocuk: Yaşına uygun temel sorumluluklarını yerine getirmesi beklenen aile bireyi

Ancak kişiler birbirlerinin rollerine bürünmemelidirler. Anne baba rolüne, Baba anne rolüne, anne baba çocuk için arkadaş rolüne veya çocuk anne baba rolüne girmemelidir.

Eğer bu konularda ailenizde yaşadığınız herhangi bir sıkıntı var ise, lütfen profesyonel bir destek alınız.

İlgili Makale Ergenlik Dönemi Psikolojisi

Exit mobile version