Antalya Psikolog Ofisi – Lara Psikiyatri

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Nedir?

Yetişkinler için psikoterapi ve danışma ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur. Çocukların oyun terapisi sırasında kabul edici, anlayışlı ve sıcak ilişkilerin olduğu bir ortamda bulunması kendilerini daha kolay ifade etmelerine olanak sağlar. Terapötik oyun çocuklara kendilerini tam olarak anlatma fırsatı verir.

Oyun terapisi çocuklara iç dünyalarını anlatma şansı verir.

İletişim aracı, yöntem ve dinamikleri farklı olsa da çocuklar da korku, öfke, kırgınlık, mutluluk, hayal kırıklılığı gibi duygularını ifade etmeleri bakımından yetişkinlerle aynıdırlar. Çocuklara fırsat verildiğinde tıpkı yetişkinlerin duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri gibi çocuklar da oyun sürecinde duygu ve ihtiyaçlarını oynayarak ifade edeceklerdir.

Oyun terapisi çocukların duygularını daha rahat ve güvenilir olarak ifade etmelerini sağlar.

Oyun, çocuğun travmatik olay ve yaşantıdan uzak kalmasına yardımcı olur. Oyun sırasında çocuk sembolikte olsa yaşadığı probleme çözüm arayışına girer ve böylece problemlerle baş etme ve uyum sağlama becerisi gelişmiş olur.

Birey-merkezli, psikoanalitik ve serbest yapısal olmak üzere temelde üç tane farklı oyun terapisi kuramı ve yaklaşımı bulunmaktadır.

Bu üç kuram oyun terapisinin yapılandırılması, terapinin amaçları ve terapistin rolleri konusunda farklı bakış açılarına sahiptirler. Her bir kuram çocukların duygusal problemlerine yardımcı olmayı amaçlarken terapi yöntemlerini uygulama ve terapi yöntem ve teknikleri konusunda farklılaşmaktadır.

Oyun terapisi çocukla terapist arasında kurulan aynı zamanda çocuğun oynayarak kendi iç dünyasını keşfettiği bir ilişki süreci olarak yorumlanabilir. Çünkü çocuğun dünyası hareket, oyun ve aktivite dünyasıdır. Bu durum terapistin çocuğun dünyasına girmesini sağlayan en iyi yoldur. Oyun terapisi süreci, çocukların bazı duygu ve deneyimleri yaşamasına olanak sağlar.

Bu süreç aynı zamanda terapiste çocuğun iç dünyasını, yaşantılarını ve duygularını anlama fırsatı vermektedir. Çocuk oyun terapisinde diğer terapilerde olduğunu gibi neler olduğu tartışmakla sınırlandırılmamıştır. Oyun terapisinde çocuk geçmişte yaşadığı önemli olayları ve kendisini etkileyen duygularını oyun anında tekrar yaşayabilmektedir.

Örneğin, çocuk terapiste karşı saldırgan davranışlar sergileyebilir, bir silahla onu öldürmek isteyebilir, oyun terapisi süreci çocuğa öncelikle birinci elden bu saldırgan duygularını yaşama ve boşalma şansı verir. Bu süreç içinde çocuk uygun terapötik sınırların konmasıyla bu tür duygularını da kontrol etmeyi öğrenmiş olmaktadır. Oyun sırasında kurulan terapötik ilişki çocukta dinamik bir iyileşme ve gelişme olmasına yardımcı olur.

İlgili makale Çocuklara Kural ve Sınır Öğretme

Antalya ‘da Oyun Terapisi hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle Lara Psikiyatri – Antalya Psikolog Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Antalya Klinik Psikolog Yasemin KULAÇ

Exit mobile version