Çocukluk Dönemi Sorunları

Uçucu Madde Bağımlılığı


25 Aug, 2017

Bazı araştırmacılar ‘’Bağımlılık’’ teriminin sadece kimyasal madde bağımlıları için kullanılması gerektiğini iddia etse de, benzer tanı ölçütleri kumar bağımlılığı gibi başka sorunlu davranışları tanımlamak içinde kullanılmıştır.

İnternet bağımlılığı aynı zamanda bir çeşit teknoloji bağımlılığıdır. İnternet bağımlılığı davranışsal bağımlılıkların altında yer alır. (Patolojik kumar oynama gibi)

İnternet kullanımının düzeyi düşükten yükseğe doğru aşamalar içerir. Aşamalar aşağıdaki biçimde bir yol izleyebilir:


 • 1. İnternetin ihtiyaç için kullanımı: bu aşamada kişi sadece gerektiği ve zorunlu durumlarda interneti kullanmaktadır.
 • 2. Sık ve düzenli internet kullanımı: internet bir eğlence aracıdır. Boş zamanlar internet aracılığıyla değerlendirilmektedir.
 • 3. Sorunlu internet kullanımı: bu aşamada internet kullanımı kişinin hayatında sorunlar yaratmaktadır. İnterneti kötüye kullanmak terimi de burada değerlendirilir. Ancak bağımlılık düzeyinde değildir.
 • 4. İnternet bağımlılığı: patolojik internet kullanımı, kompülsif internet kullanımı, siber bağımlılık gibi terimler de bu kapsamda yer almaktadır .

İnternet bağımlılığı için aşağıdaki 8 ölçütten 5 tanesinin var olması gerekmektedir :

1- Yoğun zihinsel uğraşlar (internetle ilişkili)

2- Artan biçimde, sürede İnternete kalmaya ihtiyaç duyma.

3- İnternetde daha az zaman geçirmeyi amaçlayan girişimlerde başarılı olamama.

4- İnternet kalma ve kullanım miktarı azalması durumlarında yoksunluk çekme.

5-İnternetin aşırı uğraş ille ilişkili biçimde kişiler arası ilişkilerde, okulda veya işte problem yaşama.

6-İnternet kulanımı ile ilgili konulan kural ve kısıtlamalara rağmen tedavi aldığı uzmana, aileye yalan söyleme

7- Duygulanım alanında umutsuzluk, kaygı, depresyon, suçluluk türünde duygu değişikliklerinin olması.

Bir kişiye internet bağımlısı demek için aşağıdaki belirtilerinin çoğunluğunun olması gerekir.


 • · İnternet kullanmayı durdurmakta zorlanmak
 • · Bırakmaya niyetlense de kullanmaya devam etmek
 • · Başkaları tarafından interneti daha az kullanması konusunda uyarıların alınması
 • · Başkalarıyla vakit geçirmek yerine, internete bağlanmayı tercih etmek
 • · İnternet yüzünden uykusuz kalmak
 • · Çevrimiçi değilken bile internet hakkında düşünmek
 • · İnternete bağlanma zamanını iple çekmek
 • · İnterneti daha seyrek kullanmak gerekliliğine inanmak
 • · İnternette daha az vakit geçirmeye çabalamak ve başaramamak
 • · İnternete ulaşamayınca kendini rahatsız ve karamsar hissetmek
 • · İnternet kullanımından kaynaklanan fiziksel rahatsızlıklar yaşamak
 • · İnternete bağlanmak için işten eve acele gelmek
 • · Günlük zorunlulukları internet yüzünden yerine getirememek
 • · Gizli gizli internete bağlanmak
 • · İnternette geçirilen zamanı başkalarından saklamak
 • · Kendini mutsuz hissettiğinde internete bağlanmak
 • · İnterneti üzüntülerden ve olumsuz düşüncelerden kaçmak için kullanmak

Ancak bu belirtilerin varlığından öte en önemli etken psikososyal işlevlerin bozulup bozulmadığıdır. Tüm bu belirtiler olmasına rağmen kişinin hayatını, sorumluluklarını, yaşamsal fonksiyonlarını etkilemeye bilir. Örneğin aile hayatının devam etmesi, okul başarısı, arkadaş ilişkileri yerindeyse bu kişiye bağımlı demek zordur.

Sağlıklı İnternet Kullanımı

Milyonlarca insan interneti bilgiye ulaşmak, arkadaşlarıyla iletişim kurmak, çalışmak oyun oynamak için kullanmaktadır.

Sağlıklı internet kullanımı, bilişsel veya davranışsal rahatsızlıklar oluşmaksızın makul zaman dilimlerinde internetin kullanımıdır.

Sağlıklı internet kullanıcısı için gerçek ve sanal yaşam birbirinden ayrılmaktadır.

İnternet olumsuz bir araç gibi nitelenmemeli ve kötülenmemelidir.

Sağlıklı internet kullanımı, interneti belirli bir amaç için, makul süreler dahilinde bilişsel ve davranışsal rahatsızlık yaşamadan kullanmak demektir.

Sağlıklı internet kullanıcıları internetteki iletişimi gerçek yaşamdaki iletişimden ayırırlar. İnterneti kimliklerinin kaynağı olarak görmek yerine, onlara yardımcı bir araç olarak görürler.

Sizinde bu konuda yaşadığınız bir sıkıntınız var ise lütfen profesyonel bir destek alınız.