Çocukluk Dönemi Sorunları

Okul Fobisi (Korkusu)


24 Ocak, 2022

Her okul yılı sene başında okula istek ve heyecanla başladığı halde bazı çocukların (%4-5 kadar çocukta görülebilmektedir) okuldayken olan belirgin sıkıntı ve huzursuzluk nedeniyle okula gitmek istememe ve okulda yalnız kalamama ile kendini gösteren bu duruma okul korkusu (okul fobisi) adı verilmektedir.


  • · Başta ağrı,
  • · Karında ağrı, bulantı veya kusma
  • · İştahın kapanması, halsizlik,
  • · Uyku düzeninin bozulması,
  • · Okulda verilen ödev ve sorumlulukları aksatma..
  • · Nedensiz ağlamalar,
  • · Alınganlık ve hırçınlık.

Okul korkusu olan çocuğa yaklaşım şu şeklide olmalıdır:


Çocuk zaten bir kaygı yaşıyorken onu eleştirmek ona sürekli kızmak hatalı bir tutumdur. Bu tutum mevcut sorunların artmasına sebep olur. Bu durumun tamamen normal kabul edilmesi de doğru değildir. Sürekli çocuğun yanında kalma, okul kapısında bekleme vbtutumlar da son derce yanlış ebeveyn tutumlarındandır. En uygun olan psikiyatrik ve psikolojik yardımla bu süreci atlatmaktır.

Bunların yerine kararlı ve destekleyici bir tutum sergilemek doğrudur. Önceden okulun anlatılması, öğretmeni ile tanışmasının sağlanması gerekir. Çozuğu zorlamadan ancak kararlı bir şekilde okula alışması sağlanmalı okula gidilmesinin şart olduğu konusunda net bir duruş sergilenmelidir. Okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve ailenin işbirliği sıkı olmalıdır. Tabii, psikiyatrik bir durum söz konusu ise tedavi ekibi de bu işbirliğine katılacak ve yönlendirici olacaktır.