Çocukluk Dönemi Sorunları

Öğrenme Bozukluğu


24 Ocak, 2022

Öğrenme bozukluğu, dinleme, konuşma, okuma- yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren genel bir terim ve bir bozukluk grubudur.


ÖĞRENME BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ


Okul Öncesi Dönemdeki belirtileri: Bu dönemde tanılama yapmak oldukça zor olmaktadır. bununla birlikte tanılama için olan belirtiler şu şekilde özetlenebilir:


 • · Konuşmaya başlamada gecikmelere ve konuşma bozukluğuna sıklıkla rastlanır. akıcı ve işler konuşma zayıfır.
 • · Kavram gelişiminde zayıflıkları vardır. Renk, sayı, şekil, mekanda konum gibi kavramlar açısından
 • · İnce ve kaba motor gelişimleri yaşıtlarına kıyas zayıftır
 • · Belirgin biçimde dikkat ve bellek sorunları olur.

İlkokul Döneminde belirtileri:


 • · Akademik anlamda okul başarısı genellikle düşüktür ya da başarısı dalgalıdır. bazı derlerde çok iyi olabilirken bazılarında çok başarısız olması görülür.
 • · Okuma becerisi açısından okumaya daha geç ve daha zorlanarak başlarlar. Okuma işlerlikleri zayıftır ve hatalar yaparlar. Okuduğunu anlamakta zorluk belirgindir. Okuma metnini dinleyerek daha iyi anllayabilirler.
 • · Yazma becerisi zayıftır. Sözel olarak ifade etmeyi tercih ederler.
 • · Temel matematik becerileri zayıftır.
 • · Çalışma alışkanlıkları zayıftır. Öğrenme stratejileri gelişmemiştir. Ödev yaparken çok çabuk bıkma, tek başına yapmakda zorluk ve destek ihtiyacı duyma gibi durumlar sergilerler.
 • · Organizasyon becerileri de zayıfıtr. zamanı yönetmede güçlük çekerler. Görev tamamalama becerisi zayıfıt. Sorumlukluk alma ve tamamlamada eksiktikleri vardır. Genellikle dağınık, sakar ve untkan olurlar.
 • · Mekanda konum, ay, yıl, gün , sağ-sol, zaman, saat gibi yönelim becerileri zayıftır ya da bu kavramları birbirine karıştırırlar.

TANI ve TEDAVİ


Tanı koyarken testler aracılığı ile çocuğun nöropsikolojik, bilişsel ve akademik işlevleri değerledirilir. Çocukla psikolojik değerlendirme görüşmeleri yapılır, ebeveynelerinden ve okuldan bilgi toplanır.

Öğrenme Bozukluğu bir hastalık değil daha çok zihinsel süreçlerde bir farklılıktır.

Buna rağmen tanılamada ve tedavideki gecikmeler çocuğun gelecek dönemlerde yaşama dair zaman kaybına ve başka psikolojik sorunlara neden olabilmektedir.Bu sebeple tanıda ve tedavide gecikmemeniz, eğer sizin çocuğunuzda da gözlemlediğiniz bahsi geçen sorun ve durumlar varsa hemen bir uzman desteğine başvurmanız önerilir.