Çocukluk Dönemi Sorunları

Çocuklarda Sınav Kaygısı


24 Ocak, 2022

Öğrencinin sınav öncesinde öğrendiği bilgiyi, sınav esnasında etkili bir biçimde kullanmasına engel olacak biçimde yaşadığı yoğun kaygıya sınav kaygısı denir.

Kaygı düzeyi normal olan öğrenciler sınav durumlarını, başarılarının test edileceği bir fırsat olarak değerlendirirken, kaygısı normalin üzerinde olan öğrenciler bu durumları bir tehdit olarak algılarlar. Sınavla ilgili durumlarda kendileriyle olumsuz bir diyalog içine girerler. Gerçek dışı ve karamsar bir düşünce tarzını seçerler. Öğrencinin sınav sonucuna ilişkin olumsuz düşünce, inanç ve beklentileri performansı bozarak başarının düşmesine yol açan zihinsel bir süreç ortaya çıkarmaktadır.

Kişinin,ğrrencinin iyi bir performans ortaya koyabilmesi için dikkatin tamamen sınav sorularına verilmesi gerekir. Ancak yokağun kaygı, dikkatin bölünmesine neden olur. genellikle dikkat, sınav soruları ile kişinin kendi performansına ilişkin yorum ve değerlendirmeleri arasında bölünür. Bu nedenle sınava odaklanması gereken zihinsel enerji, hedefinden uzaklaşıp, dağılır ve öğrencinin gösterdiği performans, potansiyelinin çok altına düşer.

Sınav kaygısı duyan öğrenci sıklıkla bildiğim her şeyi unutacağı, başarılı olamayacağı, herkese rezil olacağı vb. türünde düşüncelere kapılır. buna ek olark yoğun kaygının yolaçtığı gerginlik, huzursuzluk, uykusuzluk, kalp çarpıntısı, mide bulantısı vb. fizyolojik sıkıntılar ortaya çıkar.

Eğer siz de sınav öncesi, sınav sırasında ya da sınav sonrasında başa çıkamadığınız bir kaygı duygusu yaşıyorsanız, bunun yönetilebilir bir durum olduğunu ve başa çıkmanın mümkün olduğunu bilin ve bu amaç için hemen profesyonel bir destek alın.